Leren samenwerken (LOB)

Tijdens onze praktijkopdrachten op school laten we leerlingen samen aan de opdracht werken. Daar gaat het om bij LOB. Leerlingen een idee geven hoe de kennis die ze op school opdoen écht van pas komt in de praktijk. Kort na de samenstelling van de groepjes gaan leerlingen praktisch aan de slag met o.a. de Marshmallow Challenge. Leerlingen leren plannen, bespreken, en werken zo aan de eindopdracht. Met een bezoek aan een mbo of hbo krijgen ze meer zicht in hun interesses, kwaliteiten en mogelijkheden voor een passende vervolgopleiding.