Wat wij doen

Echte opdrachten uit de luchtvaartpraktijk

Wij helpen het onderwijs in Rotterdam met het geven van inspirerende techniek opdrachten voor leerlingen vanuit de luchtvaart beroepspraktijk.

Co-financier Sterk Techniek Onderwijs

We stellen faciliteiten, materiaal, techniekruimtes en praktijkbegeleiders beschikbaar, en brengen de actuele luchtvaartpraktijk naar de school.

Dienstverlening Techniek & Technologie

We bieden ondersteuning, inspiratie, en informatie om het onderwijs in Rotterdam te helpen bij het realiseren van een bedrijfsmatige leeromgeving.