“EEN LUCHTBRUG TUSSEN THEORIE EN PRAKTIJK!”

In ‘Maak je eigen vliegplan’ wat letterlijk èn figuurlijk bedoeld is maken we de koppeling van de theorie aan de praktijk! Leerlingen passen de theorieles ‘krachtenevenwicht’ effectief toe in een echte praktijksituatie. Het beladen van een sportvliegtuig. De leerlingen ronden het project af met een èchte vlucht boven hun school in Rotterdam! Voor het vmbo (alle richtingen). info@aeroplanecruise.com 06-29147575 In samenwerking met Citylab010.