De kunst van samenwerken!

Het wordt vaak gezegd of als opdracht gegeven. Maar samenwerken is moeilijk. Je doet dat niet zomaar. Om ervoor te zorgen dat samenwerken goed loopt, is het noodzakelijk spelregels af te spreken.

Deze workshop sluit aan bij loopbaanoriëntatie (LOB). Het leren samenwerken geeft de leerlingen praktische handvatten waarmee ze steviger in hun schoenen komen te staan. Projectmatig werken op school bijvoorbeeld heeft een groot positief effect op o.a. vakspecifieke leerprestaties en het vergroten en ontwikkelen van 21ste-eeuwse vaardigheden;

1. Cognitieve vaardigheden – kritisch denken, probleem oplossen, en creativiteit.
2. Intrapersoonlijke vaardigheden – flexibiliteit en zelfregulatie.
3. Interpersoonlijke vaardigheden – communicatie en samenwerking.

Lekker aan de slag

Tijdens de workshop gaan de leerlingen praktisch aan de slag met de Marshmallow Challenge en Post-it methode en houden ze grip en focus op de gewenste uitkomst en tussentijdse resultaten. 

Geschikt voor:

  • VO onderbouw en bovenbouw, één klas tot de hele middelbare school
  • Dagdeel in combinatie met andere projecten