De ondernemerstest

Ondernemerschap bereidt leerlingen en studenten voor op een succesvolle toekomst, wat begint bij zelfbewustwording.

Vragen zoals: Wie ben je? Waar sta je? Wat kan je? Waar wil je naartoe? Welke richting, beroep, opleiding of studie? Welke hulp heb je nodig? Hoe wil je het doen?

Bovenstaande vragen waar leerlingen mee te maken krijgen. Die (te) vaak onbeantwoord blijven, omdat de leerling het niet weet! Middels verschillende praktijkopdrachten, waaronder rollenspellen, helpen en leren wij de leerling vragen als deze te kunnen beantwoorden.

ACR ondernemerschap is een programma gericht op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. De leerling bouwt aan een persoonlijke tool die niet alleen ontwikkeld is om ondernemende vaardigheden in kaart te brengen, maar geeft ook richting, een passend perspectief en helpt bij het opbouwen van duurzame samenwerkingsrelaties met anderen.

Het programma start met verschillende testen om een beter beeld van de leerling te krijgen. De resultaten van deze testen zijn erg belangrijk voor de voortgang van het programma en om een zo goed team te formeren voor de rollenspellen.

Zelfbewustwording model

Met behulp van een zelfbewustwording model krijgt de leerling  inzicht in zijn / haar natuurlijke, authentieke kwaliteiten en wat hun bijdrage kan zijn in een team.

Balansbarometer

De uitkomst van verschillende testen, worden gebundeld op een persoonlijke Balans barometer. Hierop kan men aflezen wat zwakke en sterke punten zijn van de individu en waar aan gewerkt behoort te worden, om een doel (succesvol) te bereiken. Aan het einde van het programma, heeft elke leerling en student een balans barometer opgebouwd.

Met het programma ACR Ondernemerschap, werken aan:

Leerlingen die hun talenten ontdekken en ontplooien die hun interesses en drijfveren onderzoeken. Ontwikkeling van ondernemende vaardigheden zoals; communiceren, creativiteit, samenwerken, initiatief nemen, zelfvertrouwen.

Ondernemerschap gaat vooral om kansen zien, benutten en waarde creëren voor jezelf en anderen. Geschikt voor VO onder en bovenbouw.