De Vliegtuigfabriek

In de samenwerkingsvorm ‘De Vliegtuigfabriek’ neemt Aeroplane Cruise Rotterdam het initiatief voor de realisatie van een bedrijfsmatige leeromgeving bij een onderwijsinstelling. Een publiek-private samenwerking tussen  onderwijsinstellingen en bedrijfsleven.

De Vliegtuigfabriek wil helpen bij een goed opgeleide beroepsbevolking in een tijd waarin technologische ontwikkelingen in de luchtvaart razendsnel gaan. Zorgen dat studenten mbo in een vroeg stadium bij dit proces worden betrokken en opgeleid met de juiste competenties en vaardigheden. 

Beroepscontext

De leeromgeving heeft een ruimte die de kleur, sfeer en cultuur van de luchtvaart ademt met bijbehorende werktafels, opslag-, technische ruimten van waaruit klassikaal leren, werkplekleren en e-leren verzorgt kan worden.

Een plek waar het leren van afspat

Er worden èchte vliegtuigen gebouwd (bouwpakket) met brandstof, hybride of elektrische motor volgens bouwtekeningen van de fabrikant. Primaire doel is om studenten al vroeg levensechte ervaring op te laten doen vanuit de beroepspraktijk en te enthousiasmeren voor techniekopleidingen in het algemeen en luchtvaarttechniek opleidingen in het bijzonder. 

Om ervoor te zorgen dat het werk in de ‘vliegtuigfabriek’ aansluit bij ontwikkelingen in de markt zorgen we in samenspraak met het onderwijs en partnerbedrijven voor nauwe contacten met kennis & onderwijsinstituten en de maakindustrie in de regio.

Update: De eerste besprekingen zijn succesvol gestart met onderwijsinstellingen in Den Haag en partnerbedrijven.