Luchtvaart en gezondheid

Een bijzonder inspirerende praktijkopdracht uit de luchtvaartpraktijk voor leerlingen die het profiel Z&W op het vmbo volgen of voor onderbouw als orientatie profielkeuze. Werken aan een ‘echt’ probleem en direct het geleerde toepassen in de luchtvaartpraktijk.

Leerlingen ontwerpen een persoonlijke gezondheidschecklist voor de piloot. Elke letter van deze checklist staat voor een omstandigheid die ervoor kan zorgen dat de piloot niet ‘Fit-to-fly’ is. Een piloot zou niet mogen vliegen indien hij wordt beïnvloed door een van de factoren genoemd op deze “I’m safe-checklist”.

Een piloot draagt een grote verantwoordelijkheid voor zichtzelf, passagiers en het vliegtuig. Het is daarom logisch dat een piloot niet alleen de techniek van het vliegen in theorie en praktijk beheerst maar ook fysiek en psychisch gezond is.

Piloten worden jaarlijks 2 keer medisch gekeurd. De medische keuringseisen staan in de luchtvaartwet. Tussen twee keuringen kan er heel wat gebeuren. In een leuk, leerzaam en interactief vullend lesprogramma gaan de leerlingen kijken naar de fysiologie en psychologie van piloten. 

We gaan kijken naar omstandigheden die kunnen optreden tijdens het vliegen waar we als mens niet goed op berekend zijn en die invloed hebben op onze zintuigen. Zoals gezichtsvermogen, gehoor, evenwichtsorgaan maar ook allerlei illusies die optreden door versnellingen, G-krachten, oogafwijkingen, zuurstofgebrek enz. Maar ook het hart, bloeddruk, en de invloed van stress.

Met deze kennis gaan de leerlingen een “I’m safe-checklist” samenstellen die straks aan een echte piloot wordt aangeboden. Wanneer de piloot ‘Fit-to-fly’ is zal er een vlucht worden gemaakt boven de school van de leerlingen in Rotterdam. Bovendien zal deze “I’m safe-checklist” een vast onderdeel worden in de vluchtvoorbereiding.

Tijdens deze lessen kunnen de leerlingen laten zien dat ze de kennis en vaardigheden hebben opgedaan die nodig zijn voor deze checklist. De presentatie daarvan is ook belangrijk. Groepjes van 3 leerlingen zullen presenteren. De externe opdrachtgever / piloot zal hierbij aanwezig zijn.

Grofweg zullen de volgende stappen worden doorlopen om de opgave uit te voeren:

  1. Ontvangen van de opdracht / presentatie Aeroplane Cruise Rotterdam (ACR)
  2. Kennisontwikkeling fysiologie (meerdere klassen kunnen meedoen) 
  3. Excursie mbo, medical center / luchthaven
  4. Presentaties aan ACR en docent (en)
  5. Vlucht over Rotterdam en school. Voorafgaand aan vlucht presentatie van “I’m safe-checklist” door leerlingen aan piloot. 

Geschikt voor:

  • Vmbo profiel Zorg & Welzijn  
  • Vmbo onderbouw als orientatie profielkeuze

Er zijn kosten voor de school. Meerdere klassen kunnen meedoen. Dit is inclusief theoriemateriaal fysiologie en psychologie voor piloten, excursie luchthaven (medical center), mbo en vlucht voor 3 leerlingen over Rotterdam.