Leren van WOII

Uit een landelijk onderzoek ’18 in het voortgezet onderwijs en mbo blijkt dat het met de basiskennis over de Tweede Wereldoorlog niet goed is gesteld. Het onderzoek is uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (Dr. M.L.F. van Berkel) onder ruim 1500 jongeren. O.a. blijkt uit dit onderzoek dat Vmbo-leerlingen gemiddeld lager scoren dan havo- en vwo-leerlingen.

Ondanks WOII in de kerndoelen staat van het onderwijs en geschiedenis een prachtig vak is, is het in de bovenbouw echter vaak een keuzevak en sluit het niet altijd aan bij de belevingswereld van deze groep leerlingen. Aeroplane Cruise Rotterdam wil graag het vmbo helpen met Operatie Brandgrens Rotterdam. Een uniek project voor koppeling aan bestaande leerlijn WOII geschiedenis.

WERKEN AAN EEN ÈCHTE MISSIE EN LEREN OVER HET BELANG VAN VRIJHEID, DEMOCRATIE EN RECHTSTAAT.

Tijdens een spannend interactief verhaal (aanval op Rotterdam mei’ 40) gaan leerlingen zelf actief aan de slag, leren ze kritisch nadenken en te oordelen, het duiden van de betekenis van mensenrechten in het eigen leven en de samenleving. Er staat ook een sleutelbegrip centraal, bijvoorbeeld macht, of identiteit.

Operatie Brandgrens heeft een overkoepelend doel en elke les heeft een missie. Leerlingen hebben steeds bepaalde kennis en vaardigheden nodig om missie van die les en uiteindelijk de overkoepelende opdracht te volbrengen. De finale van het project is een èchte vlucht boven Rotterdam. Vertrek van luchthaven Rotterdam. De aanval op Rotterdam van dinsdag 14 mei 1940 en de ‘brandgrens’ wordt op een spectaculaire manier in beeld gebracht!

De leerlingen vliegen ‘live’ mee met Duitse gevechtsvliegtuigen (hoogte en koers) tijdens deze aanval. Augmented Reality beelden worden geprojecteerd door het vliegtuigraam terwijl ze de stad onder zich zien op 1000 – 1500 ft. (300-450 mtr).

Doel: verhaal over WOII en de aanval op Rotterdam levend én actueel te houden voor leerlingen van het vmbo. Zorgen dat ze die verhalen kunnen blijven verbinden met de actualiteit waarin zij opgroeien.

Grofweg zullen de volgende stappen worden doorlopen om de opgaven uit te voeren:

  1. Gastlessen Aeroplane Cruise Rotterdam en Nationaal instituut militaire historie. 
  2. Kennisontwikkeling WOII. Aanval op Rotterdam (Fall Gelb) 
  3. Excursie Museum Rotterdam ’40-’45, stadsarchief  en luchthaven (hangaar)
  4. Interactief werken / sleutelbegrippen per les met opdracht
  5. Missie boven Rotterdam. Uitvoering van échte vlucht met zicht op aanval.

Geschikt voor:

  • Vmbo profiel onderbouw en bovenbouw 
  • Praktijkonderwijs
  • Voor PO aangepast programma

Er zijn kosten aan dit programma voor de school. meerdere klassen kunnen meedoen. Dit is inclusief theoriemateriaal WOII, gastlessen Aeroplane Cruise Rotterdam en Nationaal Instituut Militaire Historie. Bezoek Museum Rotterdam ’40 – ’45, stadsarchief en luchthaven Rotterdam (hangaar) en vlucht met 3 leerlingen.