Maak je eigen vliegplan

Letterlijk èn figuurlijk bedoeld!

Leerlingen werken aan hun toekomst en aan een ècht vliegplan. Een vlucht met een sportvliegtuig over hun eigen school in Rotterdam.

Op een praktische manier maken ze kennis met een onderdeel van de vlucht voorbereiding. Theorie wordt behandeld over de belading van een sportvliegtuig. Dit sluit mooi aan op de kennis die de leerlingen al bezitten van het krachtenevenwicht.

LOB en excursie naar het mbo | luchthaven vormt een belangrijk onderdeel. Ze ontwikkelen belangrijke competenties zoals samenwerken, plannen, organiseren. Ook ontdekken ze waar hun talenten en interesses liggen en krijgen een beter beeld van beroepen en vervolgopleidingen. 

Maak je eigen vliegplan zal naar keuze op een van de vier leerwegen vmbo worden aangepast. Grofweg zullen de volgense stappen worden doorlopen om de opgave uit te voeren:

  • Ontvangen van de opdracht | presentatie Aeroplane Cruise Rotterdam
  • Kennisontwikkeling belading van een vliegtuig 
  • Excursie mbo | Luchthaven
  • Presentaties leerlingen
  • Vlucht over school in Rotterdam

Kosten

Geschikt voor:

  • Vmbo onderbouw en bovenbouw  
  • Praktijkonderwijs

Er zijn kosten voor de school. Inclusief theoriemateriaal, bezoeken mbo/luchthaven, ondersteuning (gastlessen) en de vlucht (3 leerlingen) over de school. Maak je eigen vliegplan is geschikt voor meerdere klassen.

Voor scholen aangesloten bij Sterk Techniek Onderwijs Rotterdam Noord en Zuid (Subsidieregeling sterk techniekonderwijs 2020–2023) zijn er aparte prijsafspraken.   

PO: groep 7-8 (aangepast programma)